Polityka prywatności

W trosce o ochronę prywatności, w tym bezpieczeństwo danych Użytkowników, które zbierane są podczas korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej Baby's Academy by Egurrola stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która określa zasady przetwarzania danych osobowych, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Strony Internetowej. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Aktualny dokument Polityki Prywatności będzie zamieszczany w stopce Strony Internetowej każdorazowo po wprowadzeniu w nim zmian. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej po wprowadzeniu zmian w dokumencie Polityki Prywatności oznacza jej akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w dokumencie Polityki Prywatności Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania ze Strony Internetowej.

Definicje

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Stronę Internetową – Agustin Egurrola, prowadzący działalność pod firmą Egurrola Dance Studio z siedzibą w Warszawie (02-089), ul. Żwirki i Wigury 99A, wpisana do rejestru CEIDG, NIP: 5251340026, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. Strona Internetowa, działająca w domenie(ach) www.babysacademy.pl, babysacademy.com.pl i www.babysacademy.com. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej. Użytkownik - każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony Internetowej oraz Usług w niej dostępnych. Usługa – usługa realizowana w ramach Strony Internetowej, włączając konkursy i inne podobne akcje organizowane dla Użytkowników.Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z podstron. Cookies Administratora - oznacza pliki Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej. Cookies Zewnętrzne - oznacza pliki Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony Internetowej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Przeglądanie zawartości Strony Internetowej nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.Korzystanie z niektórych Usług w ramach Strony Internetowej może wymagać podania danych osobowych Użytkowników. Dane te przetwarzane są przez Administratora w celu obsługi korzystania z usług oferowanych w ramach Strony Internetowej, a w szczególności obsługi procesu rejestracji, logowania i zapewnienia sprawnego funkcjonowania Strony Internetowej. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w celach marketingowych usług i produktów wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika Strony Internetowej. Użytkownik korzystając ze Strony Internetowej nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.Zasady korzystania z poszczególnych Usług mogą być regulowane odrębnymi regulaminami. Na potrzeby korzystania z niektórych z niektórych usług Strony Internetowej, np. uzyskiwanie indywidualnych odpowiedzi na zadawane pytania czy pobieranie dostępnych na Stronie Internetowej materiałów, konieczne jest wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.babysacademy.pl poprzez podanie danych kontaktowych takich jak: imię, nazwisko, e-mail.Użytkownicy wypełniają formularz kontaktowy swoimi danymi osobowymi w polach oznaczonych "*", akceptują Politykę Prywatności oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi komunikacji z Użytkownikami oraz archiwizacji danych (np. dot. odpowiedzi na pytania Użytkownika) oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Strony Internetowej. Dane te mogą również służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Użytkowników za pośrednictwem innych formularzy dostępnych w ramach Strony Internetowej, cel przetwarzania danych zostanie wskazany każdorazowo przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z Usług oferowanych przez Stronę Internetową. W każdym czasie Użytkownikowi Strony Internetowej, który udostępnił swoje dane Administratorowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych. Zgłoszenia w tym celu należy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. osobowe Użytkowników korzystających ze Strony Internetowej nie są udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom, za wyjątkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie danych osobowych lub sytuacji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Bezpośredni dostęp do danych osobowych Użytkowników posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Administratora, posiadający odpowiednie upoważnienia.Osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

Cookies

W związku z udostępnianiem zawartości Strony Internetowej, dla polepszenia jej właściwości są używane pliki Cookies. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę Internetową indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane
z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Wyłączenie stosowania plików Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych Usług w ramach Strony Internetowej. Administrator wykorzystuje Cookies Administratoraw następujących celach:

Konfiguracji Strony Internetowej dostosowania zawartości podstron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich. Rozpoznania urządzenia Użytkownika Strony Internetowej oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,zapamiętania historii odwiedzonych stron na Stronie Internetowej w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

Uwierzytelniania Użytkownika na Stronie Internetowej i zapewnienia sesji oraz utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony Internetowej, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, dostosowania zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich. W szczególności pliki Cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na podstrony.

Zapamiętania lokalizacji Użytkownikapoprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony Internetowej, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analiz i badań oraz audytu oglądalnościtworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz dostosowanie zawartości podstron do preferencji Użytkownika Strony Internetowej oraz optymalizacji korzystania z podstron;świadczenia usług reklamowychdostosowania prezentowanych za jej pośrednictwem reklam usług i produktów podmiotów trzecich;zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

prezentowania treści multimedialnych na podstronach, które są pobierane z zewnętrznej strony internetowej:www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]www.taniec.com.pl [administrator cookies: Egurrola Dance Studio z siedzibą w Warszawie]

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA

prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]Sieć reklamowa [administrator cookies: Egurrola Dance Studio z siedzibą w Warszawie

zalogowania do Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego:Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisów społecznościowych:twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]instagram.com [administrator cookies: Instagram Inc z siedzibą w USA]

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki CookiesUżytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używaOgraniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na podstronach.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki Cookies są wykorzystywane na Stronie Internetowej za zgodą użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której Użytkownik używa do przeglądania naszej Strony Internetowej. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie na Stronie Internetowej plików Cookies oraz zdecydować o ich usunięciu.

Kontakt

Każdy Użytkownik Strony Internetowej może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe. Każdy Użytkownik Strony Internetowej ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: Egurrola Dance Studio, ul. Żwirki i Wigury 99A, 02-089 Warszawa tel. 22 824 02 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ambasadorzy Baby's Academy
repliki rolex